00:00
00:05 بازپخش هزار راه نرفته
00:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
00:10
01:05 بازپخش زنده باد زندگی
01:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
01:20
01:30 فیلم سینمایی/ شکارچی
02:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
02:55
00:30 مرزهای نا ممکن
03:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
03:30
01:55 زنده دو رکعت مناجات
05:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
05:30
00:30 بر فراز قلل ایران
06:00
00:05 سرود جمهوری اسلامی ایران+آگهی/اعلام برنامه
06:05
00:30 بازپخش سخنرانی
06:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
06:40
00:25 بازپخش سفری دیگر
07:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
07:10
01:15 زنده ایران و آفتاب
08:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
08:30
00:45 بازپخش کام شیرین
09:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
09:20
00:45 برنامه کودک وخردسال
10:05
00:10 آگهی /اعلام برنامه
10:15
01:05 زنده زنده باد زندگی
11:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
11:30
00:45 بازپخش سریال ایرانی سلام آقای مدیر
12:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
12:20
00:35 سعادت آباد
12:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:00
00:15 ویژه اذان
13:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:20
00:30 بازپخش اوج یادگیری
13:50
00:10 آگهی /اعلام برنامه
14:00
00:30 در حلقه رندان
14:30
00:10 آگهی /اعلام برنامه
14:40
00:15 یک فنجان سلامت
14:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
15:00
00:55 برنامه کودک و نوجوان
15:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:00
00:10 اخبار جوانه ها
16:10
00:10 آگهی /اعلام برنامه
16:20
00:45 بازپخش سریال ایرانی سلام آقای مدیر
17:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:10
00:30 زنده اوج یادگیری
17:40
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:45
00:30 از لاک جیغ تا خدا
18:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
18:20
00:10 نما دو
18:30
00:10 آگهی /اعلام برنامه
18:40
00:40 دوقلوها
19:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
19:30
00:35 هزار راه نرفته
20:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
20:10
00:10 مشارکتی
20:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
20:30
00:25 اخبار 20:30+ اذان
20:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:00
00:25 سفری دیگر
21:25
00:10 آگهی /اعلام برنامه
21:35
00:45 سریال ایرانی سلام آقای مدیر
22:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:30
00:55 اخبار سراسری
23:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:30
00:30 بازپخش هزار راه نرفته

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد