00:00
01:00 بازپخش ادامه زنده باد زندگی
01:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
01:05
00:45 بازپخش سریال ایرانی روزهای بی قراری
01:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
01:55
00:25 بازپخش میخچه
02:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
02:30
01:25 سیاره سبز
03:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
04:00
01:55 دو رکعت مناجات+ اذان
05:55
00:05 سرود جمهوری اسلامی ایران+آگهی/اعلام برنامه
06:00
00:30 بازپخش سخنرانی
06:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
06:35
00:30 سوره یاسین
07:05
00:10 آگهی /اعلام برنامه
07:15
00:40 صبح و زندگی
07:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
08:00
01:30 فیلم سینمایی/ دوستان عجیب
09:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
09:35
00:50 برنامه خردسال و کودک
10:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:30
00:30 بازپخش از آسمان
11:00
00:10 آگهی /اعلام برنامه
11:10
00:25 شفا
11:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:40
00:10 میان برنامه
11:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:55
00:10 نما دو
12:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
12:10
00:45 بازپخش سریال ایرانی روزهای بی قراری
12:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:00
00:15 ویژه اذان
13:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:20
00:30 بازپخش اوج یادگیری
13:50
00:10 آگهی /اعلام برنامه
14:00
00:25 مبارزه
14:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
14:30
00:50 زنده کودک و نوجوان(بامابیا)
15:20
00:15 مسابقه محله
15:35
00:20 کافه بازی
15:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:00
00:10 اخبار جوانه ها
16:10
00:10 آگهی /اعلام برنامه
16:20
00:45 بازپخش سریال ایرانی روزهای بی قراری
17:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:10
00:30 زنده اوج یادگیری
17:40
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:45
00:50 طبیعت 360 درجه
18:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
18:40
00:50 محله گل و بلبل
19:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:35
00:20 ویژه واقعه طبس
19:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
20:00
00:15 ویژه اذان
20:15
00:15 آگهی /اعلام برنامه
20:30
00:25 اخبار20:30
20:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:00
00:25 ایران
21:25
00:10 آگهی /اعلام برنامه
21:35
00:45 سریال ایرانی روزهای بی قراری
22:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:30
00:55 اخبار سراسری
23:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:30
00:20 جشنواره جهانی فیلم فجر
23:50
00:10 آگهی /اعلام برنامه

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد