00:00
01:00 ترتیل سه زبانه (سعیدیان) نباً/ناس
01:00
00:45 بازپخش حدیث سرو (آیت ا... سید علی قاضی طباطبایی)
01:45
00:05 نجوا
01:50
00:10 مواهب
02:00
00:30 محمد حصان (آل عمران) 51-26
02:30
00:25 بازپخش شمسه
02:55
00:05 موعود در ادیان
03:00
00:30 عبدالفتاح شعشاعی (هود) 87-61
03:30
00:05 بازپخش شیرازه
03:35
00:10 آوای نور
03:45
00:20 سخنرانی مرحوم آیت ا...مجتهدی تهرانی
04:05
00:15 کرمی (یونس(ع)) 10-1
04:20
00:25 اذانگاهی صبح
04:45
00:10 نور علی نور
04:55
00:15 بازپخش سراج (دکتر مجید معارف)
05:10
00:10 گرجی (انسان)
05:20
00:30 بازپخش تفسیر سوره نور (حجه الاسلام دکتر رفیعی)
05:50
00:10 دعای عهد (حجه الاسلام حائری)
06:00
00:05 سرود
06:05
00:15 یس (پرهیزگار)
06:20
00:10 بازپخش آشنایی با سوره های قرآن
06:30
00:25 طنطاوی (آل عمران) 132-113
06:55
00:25 مستند (حج)
07:20
00:40 تفسیر سوره روم (آیت ا... جوادی آملی)
08:00
01:00 بازپخش تلاوت های درخواستی (جدید)
09:00
01:00 زنده روزی بهتر (خانم دکتر خزعلی)
10:00
00:15 زنده خبر
10:15
00:15 مدرسه حفظ
10:30
00:35 پرسمان (حجه الاسلام مهدوی ارفع)
11:05
00:45 حدیث سرو (آیت ا... سید علی قاضی طباطبایی)
11:50
00:10 پناهی (یوسف(ع))
12:00
00:45 یاد خدا (آیت ا... تحریری)
12:45
00:05 کلیپ نمایشی
12:50
00:10 مباحث اخلاقی (آیت ا...مکارم شیرازی)
13:00
00:10 سعیدیان (نساء)
13:10
00:25 اذانگاهی ظهر
13:35
00:10 نور علی نور
13:45
00:05 شیرازه
13:50
00:10 آشنایی با سوره های قرآن
14:00
00:30 مستند در امتداد فلق
14:30
00:30 تفسیر سوره نور (حجه الاسلام دکتر رفیعی)
15:00
00:25 زبان قرآن
15:25
00:05 ابتهال
15:30
00:25 بازپخش مستند (حج)
15:55
00:05 پلی بک 1453
16:00
00:35 بازپخش پرسمان (حجه الاسلام مهدوی ارفع)
16:35
00:10 روزنه
16:45
00:15 رفیعی (اسراء/کوثر)
17:00
00:15 سراج (دکتر مجید معارف)
17:15
00:45 بازپخش ستاره ها (پسران)
18:00
01:00 زنده طرح ملی قرآن (بشارت 1453)
19:00
00:45 بازپخش یاد خدا (آیت ا... تحریری)
19:45
00:10 بسیونی (فرقان)
19:55
00:30 باکس قبل از اذانگاهی مغرب
20:25
00:10 احمدی وفا(نور)
20:35
00:25 اذانگاهی مغرب
21:00
00:50 زنده رصد
21:50
00:10 مناجات خمس عشره (صالحی)
22:00
01:00 اسراء
23:00
00:50 سریال ولایت عشق
23:50
00:10 حیات طیبه (دکتر بهرام پور)

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد